Racing Team CMN

Racing team CMN er vores fælles flyveslag i herbots.dk, hvor CMN er en forkortelse af vores
fornavne Carsten, Michael og Niels.

CMN blev etableret i vinteren 2010/2011, hvor vi blev enige om at realisere en fælles drøm om at skabe en bestand af langflyvere, der skal kunne gøre sig gældende på primært to-dags landsflyvninger og sekundært en-dags langflyvninger i Danmark.

Inden vi besluttede at starte CMN satte vi os sammen flere gange over et par måneder for at blive
helt enige om, hvordan vi skulle få fællesslaget til at fungere.

Vi satte os en målsætning, og vi lagde derefter en fælles plan, for hvordan denne målsætning
skulle udleves via vores venskab. Hvordan skulle vi etablere avlen bag CMN-duerne og avle videre derfra? Hvorfra skulle CMN-duerne kapflyves fra? Hvordan skulle CMN-duerne kapflyves og hvordan skulle vi optimere deres sundhed? Hvad ville vi lægge i det – både tidsmæssigt og økonomisk? Og det er så det, der nu er blevet til Racing team CMN!

Det var afgørende for os, at vores gamle og årelange ven- og kammeratskab gennem duerne kunne bevares og styrkes, og det har ligeledes været meget vigtigt for os, at vores respektive familier også løbende hen over året er en del af fællesskabet.

Vores grundbestand for CMN-duerne er baseret på vores fælles gamle stammer af overvejendeafstamning fra Deweerdt/Vermote/Grondelaers, der senest blev tilsat duer af afstamning fra Luc Van Coppenolle.

Dertil besluttede vi at satse på nyindkøb fra det hollandske slag H. & R. Wijnands og det belgiske slag Etienne Meirlaen.

Vores duer kapflyves fra Niels’ gamle slag beliggende i Dalby lige uden for Haslev på Sjælland.
Vi har besluttet os for primært at satse på at kapflyve med hunner, og derfor kapflyves duerne på
naturlig, parret redestand.

Sundhedsmæssigt tror vi på at forebyggelse er bedre end helbredelse, og via vores produkter fra
Herbots er brug at antibiotika reduceret til et minimum.

For at få tingene til at fungere i dagligdagen har vi en klar opgavefordeling i mellem os. Det skal være nemt at styre, og vi skal kunne bakke hinanden op omkring de forskellige opgaver med slaget og duerne.

Vi har ligeledes en klar aftale om, hvor meget driften af slaget må koste årligt – og indenfor det budget skal vi holde os med mindre andet er aftalt.

Vi samles minimum en gang om måneden på slaget i Dalby, hvor vi ser på duer, lægger planer for sammenparringer, sorterer unger eller flyveduer, ser på forbedringer mm., men ind i mellem alt det så foregår der så godt som daglig kommunikation mellem os via telefon, mail eller sms.

Vigtigst for os er det, at vi har det sjovt sammen og har fundet en fælles motivation omkring duerne, som gør det hele lidt sjovere, end hvis det hele foregik alene. Så det er i al sin enkelhed det primære for os, og årsagen til at Racing team CMN er etableret.